Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu studii superioare, care a ocupat functii medii de specialitate, in calculul vechimii in specialitate se ia in considerare si jumatate din timpul cat a lucrat in functiile respective.

CAPITOLUL VIII - Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei