(1) Personalul prevazut la art. 1 care are calitatea de membru al unor comisii de examinare, de solutionare a contestatiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri este remunerat prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat in cadrul acestor comisii, daca activitatea se desfasoara in afara programului zilnic de lucru.
(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevazute la alin. (1) se face luandu-se in considerare salariul de baza sau, dupa caz, indemnizatia de incadrare a persoanei.
(3) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1) care se deplaseaza in alta localitate decat cea in care isi au locul de munca beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport si cazare, potrivit legii.
(4) Dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si functionarilor publici si personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, parchetelor, Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National de Expertize Criminalistice, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri.

CAPITOLUL VIII - Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei