SUBCAPITOLUL 1 - Salarii de baza pentru functii de conducere

(1) 1. 1. Spitale peste 400 de paturi, spitale sub 400 de paturi si servicii de ambulanta

(2) 1. 2. Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C. T. Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguina al municipiului Bucuresti, centre de transfuzie sanguina regionale si centre de transfuzie sanguina judetene

(3) 1. 3. Alte functii de conducere

(4) 1. 4. Persoanele care exercita functiile nominalizate in urmatorul tabel, pe perioada cat exercita aceste functii, beneficiaza de majorarea salariului de baza avut, dupa cum urmeaza:
(5) 1. 5. Membrii comisiilor de avizare medico-legala, ai comisiilor de expertiza si recuperare a capacitatii de munca si ai comisiilor medicale, pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei de baza
Membrii comisiilor de avizare medico-legala, ai comisiilor de expertiza si recuperare a capacitatii de munca si ai comisiilor medicale, pentru…


SUBCAPITOLUL 2 - Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitati sanitare si unitati de asistenta medico-sociala

(1) Unitatile clinice cuprind: spitale clinice judetene de urgenta, spitale judetene de urgenta, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenta, spitale clinice
Unitatile clinice cuprind: spitale clinice judetene de urgenta, spitale judetene de urgenta, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenta,…

(2) Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar
*1) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane. 
*2) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social…

(3) NOTA
1. Nivelul de salarizare prevazut pentru unitati clinice se aplica si personalului de specialitate din directiile de sanatate publica. 


SUBCAPITOLUL 3 - Instituţii şi unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare (Modificat prin Legea nr. 79/2018)

(1) 3. 1. Salarii de baza pentru functii de conducere

(2) 3. 2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică (Modificat prin Legea nr. 79/2018)

(3) 3. 3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire şi asistenţă din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică (Modificat prin Legea nr. 79/2018)

(4) NOTA
Salariile de baza prevazute la pct. 3. 2. si pct. 3. 3 sunt pentru gradatia 0. Salariile de baza pentru…