Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Spitale peste 400 de paturi

Spitale sub 400 de paturi

Servicii de ambulanta

Salariile de baza - lei

Coeficient

Salariile de baza - lei

Coeficient

Salariile de baza - lei

Coeficient

Anul 2022

Anul 2022

Anul 2022

 

 

 

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Manager

S

14257

14975

5,70

5,99

13849

14664

5,54

5,87

 

 

 

 

2

Manager general

S

 

 

 

 

 

 

 

 

14257

14975

5,70

5,99

3

Director de cercetare

S

9287

10591

3,71

4. 24

8473

9776

3,39

3,91

 

 

 

 

4

Director financiar-contabil/administrativ

S

8310

8798

3,32

3,52

6762

7169

2,70

2,87

 

 

 

 

5

Director economic

S

 

 

 

 

 

 

 

 

6762

7658

2,70

3,06

6

Director tehnic

S

 

 

 

 

 

 

 

 

7169

8147

2,87

3,26

7

Director de ingrijiri

S, SSD

6517

7006

2,61

2,80

5540

6110

2,22

2,44

 

 

 

 

8

Alti directori

S

7658

8147

3,06

3,26

6762

7169

2,70

2,87

 

 

 

 

9

Asistent sef

S, SSD, PL

 

 

 

 

 

 

 

 

5377

5784

2,15

2,31


NOTA:
Salariile de baza prevazute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim.
1. Salariul de bază al managerului de spital cu peste 400 de paturi şi al managerului general va fi cel puţin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 10%.
2. Salariul de bază al managerului de spital cu până la 400 de paturi va fi cel puţin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 5%.
3. Nivelul de salarizare al funcţiei de manager de spital cu până la 400 de paturi, gradul II, se utilizează şi pentru funcţia de director general al Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
4. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim (Modificat prin Legea nr. 79/2018).

*) La anexa nr. II capitolul I punctul 1 subpunctul 1.1, nr. crt. 9 se abrogă (Modificat de art. 1, punctul 9. din O.U.G. nr. 41/2018).

CAPITOLUL I - Unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala