Nr. crt.

Functia

Majorare salariu de baza - %

1

Director program de rezidentiat medicina de urgenta

7,5

2

Director medical

7,5

3

Medic sef ambulatoriu de specialitate si altele similare

5

4

Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) sef sectie, sef laborator si altele similare

5

5

Responsabil de formare in rezidentiat medicina de urgenta

7,5

6

Farmacist sef serviciu, sef sectie, farmacist sef punct de lucru (oficina)

7,5

7

Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicala, oficiant medical, moasa, laborant si altele similare) sef/asistent coordonator

10

8

Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune

5

9

Spalatoreasa cu gestiune

2,5

10

Sef echipa

2,5

11

Personal care desfasoara control in sanatate publica - directia de sanatate publica

7,5

12

Medic coordonator substatie sector municipiul Bucuresti/substatie serviciul de ambulanta

7,5

13

Asistent medical coordonator substatie sector municipiul Bucuresti/substatie serviciul de ambulanta

10

14

Ambulantier cu atributii de avizare tehnica substatie sector municipiul Bucuresti/substatie serviciul de ambulanta

10

15

Asistent medical responsabil pe tura cu stocul 3 de medicamente

10

 

*) La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, după numărul curent 2 din tabel se introduce numărul curent 21, cu următorul cuprins:

«21.

Director de îngrijiri

7,5»

*) La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, numărul curent 4 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

«4.

Medic şef secţie, şef laborator, coordonator şi altele similare

*) La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, după numărul curent 4 din tabel se introduce numărul curent 41, cu următorul cuprins:

«41.

Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare

7,5»

*) La anexa nr. II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.4, numărul curent 6 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

«6.

Farmacist şef serviciu, farmacist şef punct de lucru (oficină)

7,5»

(Modificat prin Legea nr. 79/2018)


 


 

CAPITOLUL I - Unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala