Nr. crt.

Functia

Majorare salariu de baza - %

1

Director program de rezidentiat medicina de urgenta

7,5

2

Director medical

7,5

3

Medic sef ambulatoriu de specialitate si altele similare

5

4

Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) sef sectie, sef laborator si altele similare

5

5

Responsabil de formare in rezidentiat medicina de urgenta

7,5

6

Farmacist sef serviciu, sef sectie, farmacist sef punct de lucru (oficina)

7,5

7

Asistent medical (tehnician sanitar, sora medicala, oficiant medical, moasa, laborant si altele similare) sef/asistent coordonator

10

8

Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune

5

9

Spalatoreasa cu gestiune

2,5

10

Sef echipa

2,5

11

Personal care desfasoara control in sanatate publica - directia de sanatate publica

7,5

12

Medic coordonator substatie sector municipiul Bucuresti/substatie serviciul de ambulanta

7,5

13

Asistent medical coordonator substatie sector municipiul Bucuresti/substatie serviciul de ambulanta

10

14

Ambulantier cu atributii de avizare tehnica substatie sector municipiul Bucuresti/substatie serviciul de ambulanta

10

15

Asistent medical responsabil pe tura cu stocul 3 de medicamente

10

*) La anexa nr. II capitolul I punctul 1, tabelul de la subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Nr. crt.

Funcţia

Majorare salariu de bază

%

1

Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă

7,5

2

Director medical

7,5

3

Director de îngrijiri1)

25

4

Asistent şef serviciu de ambulanţă2)

20

5

Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare

5

6

Medic şef secţie, şef laborator, coordonator şi altele similare

5

7

Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare

7,5

8

Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă

7,5

9

Farmacist şef serviciu, farmacist şef punct de lucru (oficină)

7,5

10

Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef/asistent coordonator3)

15

11

Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune

5

12

Spălătoreasă cu gestiune

2,5

13

Şef echipă

2,5

14

Personal care desfăşoară control în sănătate publică - direcţia de sănătate publică

7,5

15

Medic coordonator substaţie sector municipiul Bucureşti/substaţie serviciul de ambulanţă

7,5

16

Asistent medical coordonator substaţie sector municipiul Bucureşti/substaţie serviciul de ambulanţă

10

17

Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie sector municipiul Bucureşti/substaţie serviciul de ambulanţă

10

18

Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente

10

_____

1) Procentul de 25% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical şef/asistent coordonator

2) Procentul de 20% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

3) Procentul de 15% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim (Modificat prin O.U.G. nr. 41/2018).

CAPITOLUL I - Unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala