Nr. crt.

Alte functii de conducere

Nivelul studiilor

Salariul de baza - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Director general*)

S

8961

9450

3,58

3,78

2

Director general adjunct, director, director executiv*)

S

8798

9287

3,52

3,71

3

Director adjunct*)

S

8310

8798

3,32

3,52

4

Director adjunct financiar-contabil

S

6517

7169

2,61

2,87

5

Contabil-sef*)

S

5540

7006

2,22

2,80

6

Sef serviciu medical

S

6110

7658

2,44

3,06

7

Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu

S

5132

6110

2,05

2,44

8

Asistent medical-sef pe unitate

S, SSD, PL

5030

5540

2,01

2,22

9

Sef formatie muncitori

 

4475

5008

1,79

2,00


*) Se utilizeaza in unitatile sanitare fara paturi. 
NOTA:
1. Medicii in specialitatea anatomie patologica si medicina legala care ocupa functia de medic sef serviciu medicina legala/anatomie patologica beneficiaza de majorarea cu 5% a salariului de baza avut. 
2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa functia de sef laborator si altele similare in cadrul institutelor de medicina legala beneficiaza de majorarea cu 5% a salariului de baza avut. 
3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa functii in conducerea institutelor de medicina legala beneficiaza de majorarea cu 10% a salariului de baza avut. 
4. Medicii in specialitatea anatomie patologica si medicina legala care ocupa functii de conducere in comitetul director al unitatilor sanitare cu paturi beneficiaza de majorarea cu 10% a salariului de baza avut. 
5. Salariile de baza prevazute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim. 

CAPITOLUL I - Unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala