Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de baza - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

 

a) Unitati de asistenta sociala/centre cu personalitate juridica

 

 

 

 

 

1

Director

S

5791

7282

2,32

2,91

2

Contabil-sef

S

5417

6580

2,17

2,63

 

b) Unitati de asistenta sociala/centre fara personalitate juridica

 

 

 

 

 

3

Sef centru

S

5315

5966

2,13

2,39

4

Coordonator personal de specialitate

S; SSD; PL

4905

5417

1,96

2,17


NOTA:
Salariile de baza prevazute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim.

*) La anexa nr. II, capitolul I, punctul 3, titlul literei a) de la subpunctul 3.1 şi numerele curente 2 şi 3 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins (Modificat prin Legea nr. 79/2018):

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariile de bază

- lei -

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

 

«a) Instituţii şi unităţi de asistenţă socială/centre cu personalitate juridică

 

........................................................................................................................

2.

Contabil-şef

S

5417

6750

2,17

2,70

 

........................................................................................................................

3.

Şef centru

S

5315

6750

2,13

2,70» (Modificat prin Legea nr. 79/2018)

 

CAPITOLUL I - Unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala