Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de baza - lei

Gradatia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Asistent social principal

S

4561

1,82

2

Asistent social specialist

S

4259

1,70

3

Asistent social practicant

S

4173

1,67

4

Asistent social debutant

S

3950

1,58

5

Psiholog principal

S

4561

1,82

6

Psiholog specialist

S

4259

1,70

7

Psiholog practicant

S

4173

1,67

8

Psiholog stagiar

S

3950

1,58

9

Logoped, profesor CFM, interpret in limbajul mimico-gestual si al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational; principal

S

4508

1,80

10

Logoped, profesor CFM, interpret in limbajul mimico-gestual si al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational

S

4087

1,63

11

Logoped, profesor CFM, interpret in limbajul mimico gestual si al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational; debutant

S

3950

1,58

12

Fiziokinetoterapeut principal

S

4578

1,83

13

Fiziokinetoterapeut specialist

S

4200

1,68

14

Fiziokinetoterapeut

S

4087

1,63

15

Fiziokinetoterapeut debutant

S

3950

1,58

16

Educator principal

S

4128

1,65

17

Educator

S

4020

1,61

18

Educator debutant

S

3950

1,58

19

Asistent medical, tehnician de audiologie si protezare auditiva; principal

S

4128

1,65

20

Asistent medical, tehnician de audiologie si protezare auditiva

S

4020

1,61

21

Asistent medical, tehnician de audiologie si protezare auditiva; debutant

S

3950

1,58

22

Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; principal*1)

SSD

3950

1,58

23

Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical*1)

SSD

3900

1,56

24

Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; debutant*1)

SSD

3850

1,54

25

Educator, educator puericultor, asistent medical; principal l*)

PL

3900

1,56

26

Educator, educator puericultor, asistent medical 1*)

PL

3850

1,54

27

Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant 1*)

PL

3750

1,50

28

Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedica si auditiva, asistent medical; principal 1*)

M

3850

1,54

29

Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedica si auditiva, asistent medical 1*)

M

3750

1,50

30

Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedica si auditiva, asistent medical; debutant 1*)

M

3610

1,44

31

Profesor CFM, interpret in limbaj mimico gestual si al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate

M

3610

1,44

32

Instructor de educatie, instructor CFM; principal

M

3850

1,54

33

Instructor de educatie, instructor CFM

M

3750

1,50

34

Instructor de educatie, instructor CFM; debutant

M

3610

1,44

35

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal

PL

3900

1,56

36

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare

 

37

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant

PL

3750

1,50

38

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal

M

3850

1,54

39

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare

M

3750

1,50

40

Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant

M

3610

1,44

41

Soră medicală, masor: principal

M

3750

1,50

42

Soră medicală, masor

M

3700

1,48

43

Soră medicală, masor; debutant

M

3610

1,44

44

Asistent maternal profesionist

M, G

2640

1,06

45

Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent personal profesionist

M,G

2535

1,01

46

Tehnician protezist, tehnician audioprotezist

M, PL

3850

1,54

47

Agent informare privind cariera

M, PL

3750

1,50


*1) Se aplică şi funcţiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriţionist şi dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social. 

CAPITOLUL I - Unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala