Membrii comisiilor de avizare medico-legala, ai comisiilor de expertiza si recuperare a capacitatii de munca si ai comisiilor medicale, pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei de baza beneficiaza, in cursul unei luni, de Indemnizatii de cel mult 10% din salariul de baza al functiei de executie indeplinite, care nu fac parte din salariul de baza. 

CAPITOLUL I - Unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala