(1) Unitatile clinice cuprind: spitale clinice judetene de urgenta, spitale judetene de urgenta, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenta, spitale clinice
Unitatile clinice cuprind: spitale clinice judetene de urgenta, spitale judetene de urgenta, spitale regionale, spitale…

(2) Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar
*1) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane. 
*2) Se aplica si functiilor…

(3) NOTA
1. Nivelul de salarizare prevazut pentru unitati clinice se aplica si personalului de specialitate din…