*1) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane. 
*2) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, instructor de energo-terapie, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva care au studii de acest nivel. 
*3) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva. 
*4) Se aplica si functiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moasa, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor. 
*5) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 - 3 ani invatamant de zi sau de 3 - 4 ani invatamant seral sau fara frecventa. 
*6) Se ocupa prin concurs sau examen de promovare de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, conducator de salupa medicala, motorist si marinar cu o vechime de minimum 6 ani si poseda diploma de absolvire a cursului de ambulantier potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 privind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Statiei de Salvare a Municipiului Bucuresti, actual Serviciul de Ambulanta al municipiului Bucuresti - Ilfov, si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate de Ministerul Sanatatii prin ordin al ministrului. 
*7) Se aplica nivelurile I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

(3) NOTA:
1. Nivelul de salarizare prevazut pentru unitati clinice se aplica si personalului de specialitate din directiile de sanatate publica.
2. Nivelul de salarizare prevazut pentru unitati clinice se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale de la lit. a. 1. nr. crt. 1-13,16 si 17, 19-21 si lit. b. 1. nr. crt. 1, 2, 5, 11.
3. Nivelul de studii (M) cu diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire pentru functiile de ambulantier si sofer autosanitara I si II se utilizeaza numai pentru incadrarea si promovarea acestor functii la serviciile de ambulanta si se aplica ulterior intrarii in vigoare a prezentei legi.
4. Anexele a. 4. , b. 4. , c. 4. se utilizeaza si pentru dispensarele medicale scolare, pentru personalul din crese, pentru personalul medical din cadrul cabinetelor medicale din structurile teritoriale de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, personalul medico-sanitar din directiile judetene pentru tineret si sport, complexele sportive nationale si cluburile sportive, precum si pentru medicii din asistenta sociala.
5. Salarizarea prevazuta pentru functia de infirmier se utilizeaza si pentru muncitorii care asigura supravegherea bolnavilor psihici periculosi din unitatile, sectiile sau compartimentele de psihiatrie.
6. Salariile de baza prevazute la pct. 2 sunt pentru gradatia 0. Salariile de baza pentru gradatiile 1-5 se determina prin majorarea salariilor de baza pentru gradatia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL I - Unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala