1. Nivelul de salarizare prevazut pentru unitati clinice se aplica si personalului de specialitate din directiile de sanatate publica. 
2. Nivelul de salarizare prevazut pentru unitati clinice se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale de la lit. a. 1. nr. crt. 1-13,16 si 17, 19-21 si lit. b. 1. nr. crt. 1, 2, 5, 11. 
3. Nivelul de studii (M) cu diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire pentru functiile de ambulantier si sofer autosanitara I si II se utilizeaza numai pentru incadrarea si promovarea acestor functii la serviciile de ambulanta si se aplica ulterior intrarii in vigoare a prezentei legi. 
4. Anexele a. 4. , b. 4. , c. 4. se utilizeaza si pentru dispensarele medicale scolare, pentru personalul din crese, pentru personalul medical din cadrul cabinetelor medicale din structurile teritoriale de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, personalul medico-sanitar din directiile judetene pentru tineret si sport, complexele sportive nationale si cluburile sportive, precum si pentru medicii din asistenta sociala. 
5. Salarizarea prevazuta pentru functia de infirmier se utilizeaza si pentru muncitorii care asigura supravegherea bolnavilor psihici periculosi din unitatile, sectiile sau compartimentele de psihiatrie. 
6. Salariile de baza prevazute la pct. 2 sunt pentru gradatia 0. Salariile de baza pentru gradatiile 1-5 se determina prin majorarea salariilor de baza pentru gradatia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege. 

CAPITOLUL I - Unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala