Unitatile clinice cuprind: spitale clinice judetene de urgenta, spitale judetene de urgenta, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenta, spitale clinice, spitale de urgenta, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenta "Elias"*), Institutul National de Sanatate Publica, institute si centre medicale, institute de medicina legala, centre de transfuzie sanguina judetene si al municipiului Bucuresti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva din subordinea Academiei Romane*), Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca

a) Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar

1. a. 1. Unitati clinice
 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Unitati clinice

Salariul de baza - lei

Gradatia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Medic primar

S

12500

5,00

2

Medic primar dentist

S

12500

5,00

3

Medic specialist

S

9900

3,96

4

Medic specialist dentist

S

9900

3,96

5

Medic rezident anul VI-VII

S

7900

3,16

6

Medic rezident anul IV-V

S

7300

2,92

7

Medic dentist rezident anul IV-V

S

7300

2,92

8

Medic rezident anul III

S

6700

2,68

9

Medic dentist rezident anul III

S

6700

2,68

10

Medic rezident anul II

S

6100

2,44

11

Medic dentist rezident anul II

S

6100

2,44

12

Medic rezident anul I

S

5700

2,28

13

Medic dentist rezident anul I

S

5700

2,28

14

Medic

S

6400

2,56

15

Medic dentist

S

6400

2,56

16

Farmacist primar*1)

S

5528

2,21

17

Farmacist specialist

S

5315

2,13

18

Farmacist

S

4475

1,79

19

Farmacist rezident anul III

S

4388

1,76

20

Farmacist rezident anul II

S

4345

1,74

21

Farmacist rezident anul I

S

4302

1,72

22

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

S

4819

1,93

23

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

S

4302

1,72

24

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

S

4087

1,63

25

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

S

3950

1,58

26

Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistica licentiat, asistent medical de laborator clinic licentiat, licentiat in balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licentiat, asistent medical dentar licentiat, tehnician de farmacie licentiat, tehnician de audiologie si protezare auditiva licentiat, asistent medical de profilaxie dentara licentiat, asistent medical licentiat in nutritie si dietetica, moasa; principal

S

4345

1,74

27

Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistica licentiat, asistent medical de laborator clinic licentiat, licentiat in balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licentiat, asistent medical dentar licentiat, tehnician de farmacie licentiat, tehnician de audiologie si protezare auditiva licentiat, asistent medical de profilaxie dentara licentiat, asistent medical licentiat in nutritie si dietetica, moasa;

S

4173

1,67

28

Asistent medical, tehnician de radiologie si imagistica licentiat, asistent medical de laborator clinic licentiat, licentiat in balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licentiat, asistent medical dentar licentiat, tehnician de farmacie licentiat, tehnician de audiologie si protezare auditiva licentiat, asistent medical de profilaxie dentara licentiat, asistent medical licentiat in nutritie si dietetica, moasa; debutant

S

3950

1,58

29

Dentist principal

SSD

4087

1,63

30

Dentist

SSD

3900

1,56

31

Dentist debutant

SSD

3850

1,54

32

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgente medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistica, tehnician de audiologie si protezare auditiva, tehnician de protezare oculara, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistenta sociala pentru varstnici, asistent medical de igiena si sanatate publica, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutritionist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal

SSD

4087

1,63

33

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgente medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistica, tehnician de audiologie si protezare auditiva, tehnician de protezare oculara, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistenta sociala pentru varstnici, asistent medical de igiena si sanatate publica, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medica] nutritionist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar

SSD

3900

1,56

34

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgente medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistica, tehnician de audiologie si protezare auditiva, tehnician de protezare oculara, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistenta sociala pentru varstnici, asistent medical de igiena si sanatate publica, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutritionist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant

 

35

Asistent medical, principal*2)

PL

3900

1,56

36

Asistent medical*2)

PL

3750

1,50

37

Asistent medical, debutant*2)

PL

3700

1,48

38

Asistent medical, principal*2)

M

3850

1,54

39

Asistent medical*2)

M

3700

1,48

40

Asistent medical, debutant*2)

M

3610

1,44

41

Tehnician dentar, principal*3)

M

3850

1,54

42

Tehnician dentar*3)

M

3700

1,48

43

Tehnician dentar, debutant*3)

M

3610

1,44

44

Soră medicală, principal*4)

M

3750

1,50

45

Soră medicală*4)

M

3650

1,46

46

Soră medicală, debutant*4)

M

3610

1,44

47

Autopsier, principal

M

3750

1,50

48

Autopsier

M

3650

1,46

49

Autopsier, debutant

M

3610

1,44

50

Statistician medical, registrator medical; principal

M

3750

1,50

51

Statistician medical, registrator medical

M

3650

1,46

52

Statistician medical, registrator medical; debutant

M

3610

1,44


*) La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a) subpunctul a.1), numărul curent 44 (Modificat prin Legea nr. 287/2018).  

 

*) La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera a), subpunctul a.1, nr. crt. 35-37, 39, 42, 45, 48 şi 51 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins (Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017):

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi clinice

Salariu de bază - lei

Gradaţia 0

Anul 2022

Coeficient

"35

Asistent medical, principal*2)

PL

3910

1,57

36

Asistent medical*2)

PL

3860

1,54

37

Asistent medical, debutant*2)

PL

3750

1,50

................................................................................................................................................

39

Asistent medical*2)

M

3750

1,50

................................................................................................................................................

42

Tehnician dentar*3)

M

3750

1,50

................................................................................................................................................

45

Soră medicală*4)

M

3700

1,48

................................................................................................................................................

48

Autopsier

M

3700

1,48

................................................................................................................................................

51

Statistician medical, registrator medical

M

3700

1,48

(Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017):

*) La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a) subpunctul a.1), numărul curent 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: (Modificat prin Legea nr. 287/2018).

 

"44

Soră medicală, principal*4)

M

3800

1,52

 

CAPITOLUL I - Unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala