(1) 3. 1. Salarii de baza pentru functii de conducere

(2) 3. 2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică (Modificat prin Legea nr. 79/2018)

(3) 3. 3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire şi asistenţă din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică (Modificat prin Legea nr. 79/2018)

(4) NOTA
Salariile de baza prevazute la pct. 3. 2. si pct. 3. 3 sunt pentru gradatia…