Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C. T. Nicolau"

Centrul de Transfuzie Sanguina al municipiului Bucuresti

Centre de transfuzie sanguina regionale

Centre de transfuzie sanguina judetene

Salariile de baza - lei

Coeficient

Salariile de baza - lei

Coeficient

Salariile de baza - lei

Coeficient

Salariile de baza - lei

Coeficient

Anul 2022

Anul 2022

Anul 2022

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Director general

 

11568

12057

4,63

4,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Director, director general adjunct

S

10102

10591

4,04

4,24

10102

10591

4,04

4,24

9450

10102

3,78

4,04

9287

9776

3,71

3,91

3

Director adjunct stiintific

S

9450

10102

3,78

4,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Director adjunct financiar contabilitate

S

7495

8310

3,00

3,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Director resurse umane

S

7495

8310

3,00

3,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Contabil sef

S

 

 

 

 

7006

7495

2,80

3,00

6354

6762

2,54

2,70

5784

6354

2,31

2,54


NOTA:
1.Salariul de bază al directorului general din cadrul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcţiei de medic deţinute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 10%.
2.Salariile de bază ale persoanelor care ocupă funcţia de director în cadrul centrelor de transfuzie regionale şi judeţene, respectiv al Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti, nu pot fi mai mici decât salariul de bază corespunzător funcţiei de medic deţinute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 5%.
3.Salariile de bază prevăzute la gradul I şi II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim (Modificat prin Legea nr. 80/2018).

CAPITOLUL I - Unitati sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala