Art. 1. - Anexa 2

Art. 2. - Anexa 2
(1) Munca prestata de personalul din unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, in vederea asigurarii continuitatii activitatii,…

Art. 3 - Anexa 2
(1) Personalul sanitar cu pregatire superioara care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca…

Art. 4 - Anexa 2
Personalul sanitar cu pregatire superioara cu functie de conducere care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei…

Art. 5. - Anexa 2
(1) In situatia in care medicul de garda la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistenta medicala de urgenta la…

Art. 6. - Anexa 2
(1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfasoara activitate integrata in unitatile sanitare in care functioneaza catedra sau disciplina didactica. 
(2) Personalul…

Art. 7. - Anexa 2
(1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate, pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar…

Art. 8 - Anexa 2
Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sistemul sanitar se aproba prin ordin al…

Art. 9 - Anexa 2
Salariile de baza pentru personalul care isi desfasoara activitatea in structuri sanitare care furnizeaza servicii medicale ambulatorii de specialitate se…

Art. 10 - Anexa 2
(1) In unitatile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea in functii, grade si trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale…

Art. 11 - Anexa 2
Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu functii…

Art. 12 - Anexa 2
Medicii angajati ai unitatilor de asistenta sociala/serviciilor sociale cu sau fara cazare si ai serviciilor publice de asistenta sociala care…

Art. 13 - Anexa 2
Personalul din unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara cazare se incadreaza pe baza de contract individual de munca.

Art. 14 - Anexa 2
(1) In unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara cazare, in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot…