(1) In unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, unde activitatea se desfasoara fara intrerupere, in trei ture, personalul care lucreaza lunar in toate cele trei ture, precum si personalul care lucreaza in doua ture in sistem de 12 cu 24 pot primi, in locul sporului pentru munca prestata in timpul noptii, prevazut la art. 20 din prezenta lege, un spor de 15% din salariul de baza pentru orele lucrate in cele trei, respectiv doua ture. 
(2) Sporul prevazut la alin. (1) nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor prevazuta la art. 25 din prezenta lege.

CAPITOLUL II - Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale