Salariile de baza pentru personalul care isi desfasoara activitatea in structuri sanitare care furnizeaza servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe functii, grade si trepte profesionale corespunzator vechimii in munca. 

CAPITOLUL II - Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale