(1) In situatia in care medicul de garda la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistenta medicala de urgenta la nivelul unitatii sanitare publice si nu poate fi contactat sau nu raspunde solicitarii, acesta va fi sanctionat prin diminuarea salariului de baza individual cu un procent intre 5-10% pe o perioada de 3 luni, in conditiile legii. 
(2) Gărzile efectuate de medici în afara programului normal de lucru de la funcţia de bază până la limita a 48 de ore pe săptămână reprezintă gărzi obligatorii şi se salarizează potrivit art. 3 (Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017).
(3) Pentru garzile efectuate peste durata prevazuta la alin. (2) in vederea asigurarii continuitatii asistentei medicale medicii vor incheia cu unitatea sanitara publica un contract individual de munca cu timp partial pentru activitatea prestata in linia de garda si vor beneficia numai de drepturile aferente activitatii prestate in linia de garda.
(4) Contravaloarea gărzilor efectuate în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, cu excepţia sporului prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3), face parte din suma salariilor de bază (Completat prin O.U.G. nr. 91/2017).

CAPITOLUL II - Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale