Medicii angajati ai unitatilor de asistenta sociala/serviciilor sociale cu sau fara cazare si ai serviciilor publice de asistenta sociala care administreaza servicii sociale sunt salarizati la nivelul de salarizare din unitatile sanitare, altele decat cele clinice.

CAPITOLUL II - Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale