(1) In unitatile de asistenta sociala/centre cu sau fara cazare, in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:
a) pentru conditii deosebit de periculoase, personalul care isi desfasoara activitatea in centrele de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica/alte centre rezidentiale pentru persoane cu afectiuni neuropsihiatrice, in module de reabilitare comportamentala, precum si personalul din unitatile de asistenta sociala in care sunt ingrijiti bolnavii cu TBC, SIDA sau cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculara si neurologic, un spor de pana la 75% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;
b) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;
c) pentru personalul care lucreaza in unitati de asistenta sociala aflate in localitati izolate, situate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de pana la 20% din salariul de baza;
d) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;
e) pentru activitati care se desfasoara in conditii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;
f) pentru al II-lea copil dat in plasament, asistentii maternali profesionisti pot beneficia de un spor de pana la 15% din salariul de baza;
g) pentru asigurarea continuitatii in munca, asistentii maternali profesionisti pot beneficia de un spor de pana la 7,5% din salariul de baza. 
(2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens. 
(3) Sporurile prevazute la alin. (1) lit. d) si e) nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane. 

CAPITOLUL II - Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale