Personalul sanitar cu pregatire superioara cu functie de conducere care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza va beneficia de drepturile aferente activitatii prestate in linia de garda, stabilite conform prevederilor art. 3 din prezenta anexa; pentru determinarea tarifului orar se utilizeaza salariul de baza al functiei de executie stabilit pentru functia si gradul profesional in care acesta este confirmat prin ordin al ministrului sanatatii, corespunzator vechimii in munca. 

CAPITOLUL II - Reglementari specifice personalului din sanatate, din unitatile de asistenta medico-sociala si din unitatile de asistenta sociala/servicii sociale