Art. 1 - Anexa 7

Art. 2 - Anexa 7
Art. 2. – Salariile de bază ale personalului de execuţie din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în…

Art. 3 - Anexa 7
Art. 3. – Salariile de bază ale funcţiilor de conducere din autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 din…

Art. 4 - Anexa 7
Art. 4. – Salariile de bază ale funcţiilor de conducere din instituţiile publice prevăzute la art. 2 din prezenta anexă…

Art. 5 - Anexa 7
Art. 5. – Salariile de bază ale conducătorilor din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în…

Art. 6 - Anexa 7
Art. 6. – Salariile de bază ale conducătorilor din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub…

Art. 7 - Anexa 7
Art. 7. – Pentru personalul de execuţie, nivelul individual al salariilor de bază se stabileşte de către conducătorul autorităţii sau…

Art. 8 - Anexa 7
Art. 8. – Echivalarea funcţiilor specifice utilizate în prezentul capitol cu funcţiile prevăzute în anexele la prezenta lege se face…