Art. 3. – Salariile de bază ale funcţiilor de conducere din autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 din prezenta anexă sunt stabilite pe două grade, astfel:

Funcţia

Salariul de bază*) - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Director general

8949

10880

3,58

4,35

Director general adjunct

8774

10002

3,51

4,00

Director

8774

10002

3,51

4,00

Director adjunct, inginer-şef, contabil-şef

8423

9651

3,37

3,86

Şef serviciu, şef secţie, şef filială

7721

8949

3,09

3,58

Şef birou, şef atelier, şef oficiu, şef sector

7100

7500

2,84

3,00

*) Salariul de bază cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
 

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VII - Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de