Art. 4. – Salariile de bază ale funcţiilor de conducere din instituţiile publice prevăzute la art. 2 din prezenta anexă sunt stabilite pe două grade, astfel:

Funcţia

Salariul de bază*) - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Director general

7546

8423

3,02

3,37

Director general adjunct

7282

8247

2,91

3,30

Director

7282

8247

2,91

3,30

Director adjunct, inginer-şef, contabil-şef

7019

8072

2,81

3,23

Şef serviciu, şef secţie, şef filială

6229

7546

2,49

3,02

Şef birou, şef atelier, şef oficiu, şef sector

6000

6500

2,40

2,60

*) Salariul de bază cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
 

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VII - Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de