Art. 2. – Salariile de bază ale personalului de execuţie din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice locale, sunt diferenţiate după nivelul studiilor.

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

minim

maxim*)

minim

maxim*)

Studii superioare

3950

6024

1,58

2,41

Studii superioare de scurtă durată

3850

5162

1,54

2,06

Studii postliceale

3700

5050

1,48

2.02

Studii medii

3500

4938

1,40

1,98

Studii generale

2500

4750

1,00

1,90

*) Salariul de bază prevăzut la nivelul maxim cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
 

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VII - Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de