Art. 1. – Salariile de bază ale personalului de execuţie din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului sunt diferenţiate după nivelul studiilor.

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul

2022

minim

maxim*)

minim

maxim*)

Studii superioare

3950

6909

1,58

2,76

Studii superioare de scurtă durată

3850

5324

1,54

2.13

Studii postliceale

3700

5200

1,48

2,08

Studii medii

3500

5162

1,40

2,06

Studii generale

2500

4813

1,00

1,93

*) Salariul de bază prevăzut la nivelul maxim cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
 

Legea 153/2017 - ANEXA nr. VII - Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de