SECŢIUNEA I - Salarii pentru administraţia publică centrală

SECŢIUNEA II - Salarii pentru personalul din unităţile teritoriale
a) Funcţii publice de conducere
SECŢIUNEA III - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din administraţia publică locală***)
a) Funcţii publice de conducere