a) Funcţii publice de conducere

«Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Funcţii publice teritoriale**)

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1.

Director general, comisar general prim-adjunct

S

8375

9283

3,35

3,71

2.

Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct

S

7871

8678

3,15

3,47

3.

Director, şef compartiment, inspector-şef, comisar şef divizie, comisar şef secţie, director executiv

S

7871

8678

3,15

3,47

4.

Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef, inspector-şef adjunct, şef sector, comisar-şef adjunct, comisar-şef secţie divizie, director executiv adjunct, comisar şef secţie adjunct

S

7568

8375

3,03

3,35

5.

Şef serviciu, comisar şef divizie secţie

S

7164

7871

2,87

3,15

6.

Şef birou, şef oficiu

S

6861

7568

2,74

3,03»


NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii publice generale de execuţie

Nr. crt.

Funcţia, gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcţii publice teritoriale**)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Auditor

grad profesional superior

S

5008

2,00

grad profesional principal

S

4733

1,89

grad profesional asistent

S

4345

1,74

2

Consilier, consilier juridic, expert, inspector

grad profesional superior

S

4905

1,96

grad profesional principal

S

4561

1,82

grad profesional asistent

S

4216

1,69

grad profesional debutant

S

3950

1,58

3

Referent de specialitate

grad profesional superior

SSD

4216

1,69

grad profesional principal

SSD

4130

1,65

grad profesional asistent

SSD

3950

1,58

grad profesional debutant

SSD

3850

1,54

4

Referent

grad profesional superior

M

4087

1,63

grad profesional principal

M

3900

1,56

grad profesional asistent

M

3750

1,50

grad profesional debutant

M

3610

1,44


(Modificat prin Legea nr. 79/2018).
c) Funcţii publice specifice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Funcţii publice teritoriale**)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Inspector de muncă, inspector social, expert coordonator

grad profesional superior

S

4905

1,96

grad profesional principal

S

4561

1,82

grad profesional asistent

S

4216

1,69

grad profesional debutant

S

3950

1,58

2

Comisar

grad profesional superior

S

4905

1,96

grad profesional principal

S

4561

1,82

grad profesional asistent

S

4216

1,69

grad profesional debutant

S

3950

1,58

3

Comisar

grad profesional superior

SSD

4216

1,69

grad profesional principal

SSD

4130

1,65

grad profesional asistent

SSD

3950

1,58

grad profesional debutant

SSD

3850

1,54

4

Comisar

 

 

 

grad profesional superior

M

4087

1,63

grad profesional principal

M

3900

1,56

grad profesional asistent

M

3750

1,50

grad profesional debutant

M

3610

1,44

**) Funcţii publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi din structurile teritoriale ale Academiei Române.
NOTĂ:
1. În compartimentul Inspecţie şi Pază Ecologică al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării va fi utilizată funcţia de inspector ecolog în locul funcţiei de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv funcţia de agent ecolog în locul funcţiei de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizaţi în mod corespunzător la nivelul funcţiei înlocuite.
2. Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15% (Modificat prin Legea nr. 79/2018).
3. Majorarea prevăzută la pct. 2, precum şi majorările prevăzute la art. 16 şi 17 din prezenta lege nu se pot acorda cumulat aceleiaşi persoane.
4. Salariile de bază prevăzute la lit. b) şi c) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

 

CAPITOLUL I - Anexa 8