a) Funcţii publice de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Funcţii publice teritoriale**)

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Director general, comisar general prim adjunct

S

7282

8072

2,91

3,23

2

Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct

S

6844

7546

2,74

3,02

3

Director, şef compartiment, inspector şef, comisar şef divizie, comisar şef secţie, director executiv

S

6844

7546

2,74

3,02

4

Director adjunct, contabil şef, inginer şef. inspector şef adjunct, şef sector, comisar şef adjunct, comisar şef secţie divizie, director executiv adjunct, comisar şef secţie adjunct

S

6580

7282

2,63

2,91

5

Şef serviciu, arhitect şef la nivel oraş, comisar şef divizie secţie

S

6229

6844

2,49

2,74

6

Şef birou, şef oficiu

S

5966

6580

2,39

2,63

NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii publice generale de execuţie

Nr. crt.

Funcţia, gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcţii publice teritoriale**)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Auditor

grad profesional superior

S

5008

2,00

grad profesional principal

S

4733

1,89

grad profesional asistent

S

4345

1,74

2

Consilier, consilier juridic, expert, inspector

grad profesional superior

S

4905

1,96

grad profesional principal

S

4561

1,82

grad profesional asistent

S

4216

1,69

grad profesional debutant

S

3950

1,58

3

Referent de specialitate

grad profesional superior

SSD

4216

1,69

grad profesional principal

SSD

4130

1,65

grad profesional asistent

SSD

3950

1,58

grad profesional debutant

SSD

3850

1,54

4

Referent

grad profesional superior

M

4087

1,63

grad profesional principal

M

3900

1,56

grad profesional asistent

M

3750

1,50

grad profesional debutant

M

3610

1,44


c) Funcţii publice specifice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Funcţii publice teritoriale**)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Inspector de muncă, inspector social, expert coordonator

grad profesional superior

S

4905

1,96

grad profesional principal

S

4561

1,82

grad profesional asistent

S

4216

1,69

grad profesional debutant

S

3950

1,58

2

Comisar

grad profesional superior

S

4905

1,96

grad profesional principal

S

4561

1,82

grad profesional asistent

S

4216

1,69

grad profesional debutant

S

3950

1,58

3

Comisar

grad profesional superior

SSD

4216

1,69

grad profesional principal

SSD

4130

1,65

grad profesional asistent

SSD

3950

1,58

grad profesional debutant

SSD

3850

1,54

4

Comisar

 

 

 

grad profesional superior

M

4087

1,63

grad profesional principal

M

3900

1,56

grad profesional asistent

M

3750

1,50

grad profesional debutant

M

3610

1,44

**) Funcţii publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi din structurile teritoriale ale Academiei Române.
NOTĂ:
1. În compartimentul Inspecţie şi Pază Ecologică al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării va fi utilizată funcţia de inspector ecolog în locul funcţiei de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv funcţia de agent ecolog în locul funcţiei de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizaţi în mod corespunzător la nivelul funcţiei înlocuite.
2. Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.
3. Majorarea prevăzută la pct. 2, precum şi majorările prevăzute la art. 16 şi 17 din prezenta lege nu se pot acorda cumulat aceleiaşi persoane.
4. Salariile de bază prevăzute la lit. b) şi c) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

 

CAPITOLUL I - Anexa 8