a) Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Funcţii publice de stat*)

Salariile de bază -lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Secretar general

S

12722

13512

5,09

5,40

2

Secretar general adjunct/comisar general

S

11933

12985

4,77

5,19

3

Şef departament

S

10880

12459

4,35

4,98

4

Inspector guvernamental

S

7282

9651

2,91

3,86

NOTĂ:
1. Gradul I al funcţiei de secretar general şi secretar general adjunct se utilizează, de regulă, la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea sau coordonarea ordonatorilor principali de credite din administraţia publică centrală.
2. Gradul II al funcţiei de secretar general şi secretar general adjunct se utilizează la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice care sunt ordonatori principali de credite din administraţia publică centrală şi pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Casa Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca, Inspecţia Muncii, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Institutul Naţional de Statistică şi altele asemenea, cu un grad ridicat de complexitate a activităţii, stabilite de către ordonatorii principali de credite.
 
b) Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici din aparatul de lucru al Parlamentului

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

1

Secretar general

S

17560

7,02

2

Secretar general adjunct

S

16530

6,61

3

Şef departament, director general

S

13420

5,37

NOTĂ:
1. Salariul de bază de la poziţia 3 se aplică şi funcţiei de reprezentant permanent al Camerei Deputaţilor/Senatului pe lângă Parlamentul European.
2. Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
1. Salariul de bază de la nr. crt. 1 se aplică şi funcţiei de secretar general al Curţii Constituţionale.
2. Salariul de bază de la nr. crt. 3 se aplică şi funcţiei de reprezentant permanent al Camerei Deputaţilor/Senatului pe lângă Parlamentul European.
3. Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim (Modificat prin Legea nr. 79/2018).


c) Funcţii publice de conducere

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Funcţii publice de stat*)

Salariul de bază - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Director general, inspector de stat şef, inspector general de stat, controlor financiar şef, comisar general prim- adjunct

S

11406

12459

4,56

4,98

2

Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, inspector general de stat adjunct, controlor financiar şef adjunct, comisar general adjunct

S

10880

11933

4,35

4,77

3

Director, şef compartiment, inspector şef, comisar şef divizie, şef sector la Consiliul Legislativ, comisar şef secţie, director executiv, trezorier şef, şef administraţie financiară

S

10880

11933

4,35

4,77

4

Director adjunct, contabil şef, inginer şef, inspector şef adjunct, şef sector, comisar şef adjunct, comisar şef secţie divizie, director executiv adjunct, trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, comisar şef secţie adjunct, şef birou vamal

S

10178

11055

4,07

4,42

5

Şef serviciu, comisar şef divizie secţie, şef secţie

S

10002

10880

4,00

4,35

6

Şef birou, şef oficiu

S

8247

9125

3,30

3,65

NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
d) Funcţii publice generale de execuţie

Nr. crt.

Funcţia, gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcţii publice de stat*)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Auditor,

grad profesional superior

S

6844

2,74

grad profesional principal

S

5966

2,39

grad profesional asistent

S

5008

2,00

2

Consilier, consilier juridic, expert, inspector;

grad profesional superior

S

6580

2,63

grad profesional principal

S

5791

2,32

grad profesional asistent

S

4647

1,86

grad profesional debutant

S

3950

1,58

3

Referent de specialitate;

grad profesional superior

SSD

4647

1,86

grad profesional principal

SSD

4173

1,67

grad profesional asistent

SSD

4087

1,63

grad profesional debutant

SSD

3850

1,54

4

Referent;

grad profesional superior

M

4259

1,70

grad profesional principal

M

3950

1,58

grad profesional asistent

M

3850

1,54

grad profesional debutant

M

3610

1,44

e) Funcţii publice specifice de execuţie

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Funcţii publice de stat*)

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Consilier parlamentar

S

6580

2,63

2

Expert parlamentar

S

5791

2,32

3

Consultant parlamentar

S

4647

1,86

4

Şef cabinet

S

4647

1,86

5

Şef cabinet, referent, stenodactilograf

SSD

4259

1,70

6

Şef cabinet, referent, stenodactilograf

PL

4173

1,67

7

Şef cabinet, referent, stenodactilograf

M

3950

1,58

8

Controlor delegat al Ministerului

Finanţelor Publice,

grad profesional superior

S

6580

2,63

9

Inspector vamal, inspector de muncă, inspector social, expert coordonator

grad profesional superior

S

6580

2,63

grad profesional principal

S

5791

2,32

grad profesional asistent

S

4647

1,86

grad profesional debutant

S

3950

1,58

10

Comisar,

grad profesional superior

S

6580

2,63

grad profesional principal

S

5791

2,32

grad profesional asistent

S

4647

1,86

grad profesional debutant

S

3950

1,58

11

Comisar, agent vamal

grad profesional superior

SSD

4647

1,86

grad profesional principal

SSD

4173

1,67

grad profesional asistent

SSD

4087

1,63

grad profesional debutant

SSD

3850

1,54

12

Comisar, controlor vamal, casier trezorier

grad profesional superior

M

4259

1,70

grad profesional principal

M

3950

1,58

grad profesional asistent

M

3850

1,54

grad profesional debutant

M

3610

1,44

13

Consilier evaluare - examinare,expert evaluare - examinare

grad profesional superior

S

6580

2,63

grad profesional principal

S

5791

2,32

grad profesional asistent

S

4647

1,86

grad profesional debutant

S

3950

1,58

14

Analist evaluare - examinare;

grad profesional superior

S

5528

2,21

grad profesional principal

S

5212

2,08

grad profesional asistent

S

4561

1,82

grad profesional debutant

S

3950

1,58


NOTĂ:
1. Nivelul de salarizare al funcţiilor de la nr. crt. 1-7 se utilizează şi pentru funcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Administraţiei Prezidenţiale.
2. Echivalarea salarială a funcţiilor potrivit pct. 1, din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Administraţiei Prezidenţiale, se face prin act administrativ al ordonatorului principal de credite (Legea nr. 79/2018).

f) Funcţii publice specifice de manager public

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Manager public,

grad profesional superior

S

8750

3,50

grad profesional principal

S

8000

3,20

grad profesional asistent

S

7500

3,00

___________
*) Funcţii publice de stat, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Avocatului Poporului, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi structurilor subordonate, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organismele intermediare pentru programe operaţionale, precum şi pentru funcţiile publice corespunzătoare înalţilor funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului.
NOTĂ:
1.Pentru personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al Secretariatului General al Guvernului, care desfăşoară activităţi de reprezentare a interesului instituţiilor statului în relaţia cu terţii, se acordă o majorare de 15% a salariului de bază.
2.Pentru personalul de specialitate implicat în procesul legislativ din cadrul Secretariatului General al Guvernului, serviciilor Parlamentului, Consiliului Legislativ şi Administraţiei Prezidenţiale, se acordă o majorare de 15% a salariului de bază. Stabilirea personalului de specialitate implicat în procesul legislativ se face prin decizie a ordonatorului principal de credite, respectiv prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere, în cazul Parlamentului. Majorarea nu se acordă personalului asimilat din punct de vedere al salarizării cu aceste categorii de personal.
3.Funcţionarii publici din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei Naţionale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, funcţionarii publici din cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Justiţiei, precum şi funcţionarii publici parlamentari din serviciile Parlamentului, cu excepţia celor prevăzuţi la pct. 1 şi 2, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.
4.Majorările prevăzute la pct. 1-3, precum şi cele prevăzute la art. 16 şi 17 din prezenta lege nu se pot acorda cumulat aceleiaşi persoane.
41.Salariile de bază prevăzute la lit. c) şi d) se aplică şi personalului din cadrul Gărzilor Forestiere.
42.Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
5.Salariile de bază prevăzute la lit. d)-f) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
6.Salariile de bază prevăzute la lit. c), majorate conform pct. 3, se aplică şi funcţiilor de conducere din cadrul Secretariatului general al Curţii Constituţionale (Modificat prin Legea nr. 79/2018).

 

CAPITOLUL I - Anexa 8