Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Vechimea in functie

Salariul de baza - lei

Coeficient

2022

1

Prim-grefier, grefier-sef sectie, grefier-sef, grefier-sef cabinet, director departament informatic

S

 

10178

4,07

2

Grefier-sef serviciu, director adjunct departament informatic, grefier-arhivar sef

S

 

9476

3,79

3

Sef serviciu departament informatic

S

 

8774

3,51

4

Informatician sef

S

 

8247

3,30

5

Prim-grefier, grefier-sef sectie, grefier-sef, grefier-arhivar sef

M

 

7546

3,02

6

Grefier-sef serviciu, grefier-sef cabinet

M

 

7019

2,81

7

Grefier, grefier-statistician, grefier - documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT

gradul I

S

Peste 20 ani

5417

2,17

S

15-20 ani

5315

2,13

S

10-15 ani

5212

2,08

S

5-10 ani

5110

2,04

S

Baza 1-5 ani

5008

2,00

8

Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT

gradul II

S

Peste 20 ani

5315

2,13

S

15-20 ani

5212

2,08

S

10-15 ani

5110

2,04

S

5-10 ani

5008

2,00

S

Baza 1-5 ani

4905

1,96

9

Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT

debutant

S

Baza 0-1 ani

3950

1,58

10

Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator

treapta I

M

Peste 20 ani

5212

2,08

M

15-20 ani

5110

2,04

M

10-15 ani

5008

2,00

M

5-10 ani

4905

1,96

M

Baza 1-5 ani

4819

1,93

11

Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator

treapta II

M

Peste 20 ani

5110

2,04

M

15-20 ani

5008

2,00

M

10-15 ani

4905

1,96

M

5-10 ani

4819

1,93

M

Baza 1-5 ani

4561

1,82

12

Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator

debutant

M

Baza 0-1 ani

3750

1,50

13

Tehnician criminalist din cadrul parchetelor

M

Peste 20 ani

4561

1,82

M

15-20 ani

4388

1,76

M

10-15 ani

4216

1,69

M

5-10 ani

4130

1,65

M

Baza 1-5 ani

3750

1,50

14

Tehnician criminalist debutant

M

Baza 0-1 ani

3610

1,44

NOTA:
1. Prin "vechime in functie", in sensul prezentului capitol, se intelege vechimea in functii auxiliare de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor.
2. Salariile de baza prevazute la pozitiile 1-6 cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim.
3. Pentru functiile de la pozitiile 7-14 sunt prevazute salariile de baza la gradatia 0. Salariile de baza pentru gradatiile 1-6 se determina prin majorarea salariilor de baza pentru gradatia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

*) La anexa nr. V, capitolul II, nr. crt. 5, 6, 8, 9 şi 11-14 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins (Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017):

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Vechimea în funcţie

Salariul de bază - lei

Coeficient

2022

"5

Prim-grefier, grefier-şef secţie, grefier-şef, grefier-arhivar şef, grefier-şef cabinet

M

 

7546

3,02

6

Grefier-şef serviciu

M

 

7019

2,81

.............................................................................................................................................

8

Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT gradul II

S

Peste 20 de ani

5315

2,13

S

15-20 ani

5212

2,08

S

10-15 ani

5110

2,04

S

5-10 ani

5008

2,00

S

Baza 6 luni - 5 ani

4905

1,96

9

Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT debutant

S

Baza 0-6 luni

3950

1,58

.............................................................................................................................................

11

Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, treapta li

M

Peste 20 de ani

5110

2,04

M

15-20 ani

5008

2,00

M

10-15 ani

4905

1,96

M

5-10 ani

4819

1,93

M

Baza 6 luni - 5 ani

4561

1,82

12

Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, debutant

M

Baza 0-6 luni

3750

1,50

13

Tehnician criminalist din cadrul parchetelor

M

Peste 20 de ani

5212

2,08

M

15-20 ani

5110

2,04

M

10-15 ani

5008

2,00

M

5-10 ani

4905

1,96

M

Baza 1-6 ani

4819

1,93

14

Tehnician criminalist debutant

M

Baza 0-1 ani

3750

1,50

(Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017)

*) La anexa nr. V, capitolul II, numerele curente 5-9 şi 11-14 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Vechimea în funcţie

Salariul de bază

- lei -

Coeficient

Anul 2022

 

...................................................................................................................................

«5.

Prim-grefier, grefier şef secţie, grefier-şef, grefier arhivar şef, grefier şef cabinet

M

 

7546

3,02

6.

Grefier şef serviciu

M

 

7019

2,81

7.

Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist gradul I

S

Peste 20 ani

5417

2,17

S

15-20 ani

5315

2,13

S

10-15 ani

5212

2,08

S

5-10 ani

5110

2,04

S

Baza 6 luni - 5 ani

5008

2,00

8.

Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist gradul II

S

Peste 20 ani

5315

2,13

S

15-20 ani

5212

2,08

S

10-15 ani

5110

2,04

S

5-10 ani

5008

2,00

S

Baza 6 luni - 5 ani

4905

1,96

9.

Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, specialist criminalist debutant

S

Baza 0-6 luni

3950

1,58

 

...................................................................................................................................

11.

Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, treapta II

M

Peste 20 ani

5110

2,04

M

15-20 ani

5008

2,00

M

10-15 ani

4905

1,96

M

5-10 ani

4819

1,93

M

Baza 6 luni - 5 ani

4561

1,82

12.

Grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, debutant

M

Baza 0-6 luni

3750

1,50

13.

Tehnician criminalist din cadrul parchetelor

M

Peste 20 ani

5212

2,08

M

15-20 ani

5110

2,04

M

10-15 ani

5008

2,00

M

5-10 ani

4905

1,96

M

Baza 1-5 ani

4819

1,93

14.

Tehnician criminalist debutant

M

Baza 0-1 ani

3750

1,50»

 

(Modificat prin Legea nr. 79/2018).

 

*) La anexa nr. V capitolul II, numărul curent 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"10

Grefier,

M

Peste 20 ani

5212

2,08

grefier-statistician,

M

15-20 ani

5110

2,04

grefier-documentarist,

M

10-15 ani

5008

2,00

grefier-arhivar,

M

5-10 ani

4905

1,96

grefier-registrator, treapta I

M

Baza

6 luni-5 ani

4819

1,93

(Modificat prin Legea nr. 287/2018).

CAPITOLUL II - Salarii de baza pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor