Art. 1 - Anexa 8
Art. 1. – (1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din…

Art. 2 - Anexa 8
Art. 2. – Funcţionarii publici care, în condiţiile legii, exercită temporar o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică…

Art. 3 - Anexa 8
Art. 3. – Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau prin transfer…

Art. 4 - Anexa 8
Art. 4. – (1) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care solicită mutarea într-o funcţie publică de conducere…

Art. 5 - Anexa 8
Art. 5. – Funcţionarii publici care absolvă studii universitare de licenţă, în domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice,…

Art. 6 - Anexa 8
Art. 6. – (1) Funcţionarii publici redistribuiţi au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi…

Art. 7 - Anexa 8
Art. 7. – (1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de…