Art. 1 - Anexa 8
Art. 1. – (1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare…

Art. 2 - Anexa 8
Art. 2. – Funcţionarii publici care, în condiţiile legii, exercită temporar o funcţie publică de…

Art. 3 - Anexa 8
Art. 3. – Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie publică prin mutare în cadrul…

Art. 4 - Anexa 8
Art. 4. – (1) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care solicită mutarea…

Art. 5 - Anexa 8
Art. 5. – Funcţionarii publici care absolvă studii universitare de licenţă, în domeniul de activitate…

Art. 6 - Anexa 8
Art. 6. – (1) Funcţionarii publici redistribuiţi au dreptul la salariul de bază pentru funcţia…

Art. 7 - Anexa 8
Art. 7. – (1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al…

Art. 8 - Anexa 8
(1) Funcţionarii publici din administraţia publică locală cu locul de muncă în localităţile din…