Art. 9 - Anexa 7
Art. 9. – Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integrai din venituri proprii beneficiază de sporurile şi indemnizaţiile…

Art. 10 - Anexa 7
Art. 10. – Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază suplimentar şi de sporuri…

Art. 11 - Anexa 7
Art. 11. – Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază şi de celelalte drepturi…

Art. 12 - Anexa 7
Art. 12. – Drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii…