Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Vechimea in functie

Salariul de baza - lei

Gradatia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Agent procedural, sofer

M

Peste 20 ani

3850

1,54

M

15-20 ani

3810

1,52

M

10-15 ani

3790

1,52

M

5-10 ani

3770

1,51

M

Baza 0-5 ani

3750

1,50

2

Aprod

M

Peste 20 ani

3850

1,54

M

15-20 ani

3750

1,50

M

10-15 ani

3610

1,44

M

5-10 ani

3550

1,42

M

Baza 0-5 ani

3500

1,40

NOTA:
1.Prin "vechime in functie", in sensul prezentului capitol, se intelege vechimea in functii de personal conex in cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor.
2.Salariile de baza prevazute in prezentul capitol sunt pentru gradatia 0. Salariile de baza pentru gradatiile 1-5 se determina prin majorarea salariilor de baza pentru gradatia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

*) La anexa nr. V, capitolul III, nr. crt. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins (Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017):

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Vechimea în funcţie

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

"1

Agent procedural, şofer

M

Peste 20 de ani

3850

1,54

M

15-20 ani

3825

1,53

M

10-15 ani

3790

1,52

M

5-10 ani

3770

1,51

M

Baza 0-5 ani

3750

1,50

(Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017):

CAPITOLUL III - Salarii de baza pentru personalul conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor