Persoanele incadrate in unitatile de cultura, care au rezultate valoroase in activitatea artistica, pot ocupa in conditiile legii, in mod cu totul exceptional, in baza regulamentului elaborat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si cu aprobarea nominala a ministrului culturii si identitatii nationale, functii de specialitate vacante, fara a avea studiile necesare postului. 

CAPITOLUL VI - Reglementari specifice personalului din cultura