a) Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Alte muzee

Salariile de baza - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Manager (director general/director)

S

5966

7546

2,39

3,02

2

Director general adjunct

S

5791

7282

2,32

2,91

3

Director

S

5791

7282

2,32

2,91

4

Director adjunct, contabil sef, inginer sef

S

5628

7100

2,25

2,84

5

Sef sectie

S

5500

7000

2,20

2,80

6

Sef serviciu

S

5500

7000

2,20

2,80

7

Sef birou, sef laborator, sef oficiu, sef atelier

S

5400

6800

2,16

2,72

NOTA:
Salariile de baza prevazute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim.

b) Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Alte muzee

Salariul de baza - lei

Gradatia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, arheolog, arhitect, istoric, curator, designer, taxidermist, fotograf, desenator artistic, educator muzeal, arhivist

gradul IA

S

5417

2,17

gradul I

S

5001

2,00

gradul II

S

4728

1,89

debutant

S

3950

1,58

2

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; principal

S

4388

1,76

3

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; specialist

S

4130

1,65

4

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog

S

4087

1,63

5

Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; debutant

S

3950

1,58

6

Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, conductor arhitect, pedagog muzeal, topograf

- gradul I

SSD

4087

1,63

- gradul II

SSD

3950

1,58

- gradul III

SSD

3900

1,56

- debutant

SSD

3850

1,54

7

Restaurator, conservator, trezorier, redactor, tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist, desenator artistic, fotograf, operator video, topograf, documentarist, grafician

- treapta IA

M

3900

1,56

- treapta I

M

3850

1,54

- treapta II

M

3750

1,50

- debutant

M

3610

1,44

8

Supraveghetor muzeu, controlor bilete

 

2900

1,16

9

Garderobier

 

2900

1,16


NOTA:
Salariile de baza prevazute la lit. b) sunt pentru gradatia 0. Salariile de baza pentru gradatiile 1-5 se determina prin majorarea salariilor de baza pentru gradatia 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege. 

CAPITOLUL III - Salarii de baza din sistemul muzeelor publice din Romania