a) Functii de conducere

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Alte biblioteci

Salariile de baza - lei

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Manager (director general/director)

S

5966

7546

2,39

3,02

2

Director general adjunct

S

5791

7282

2,32

2,91

3

Director

S

5791

7282

2,32

2,91

4

Director adjunct, contabil-sef, inginer-sef

S

5528

6844

2,21

2,74

5

Sef sectie

S

5400

6000

2,16

2,40

6

Sef serviciu

S

5300

5930

2,12

2,37

7

Sef birou, sef laborator, sef oficiu, sef atelier

S

5000

5850

2,00

2,34


NOTA:
Salariile de baza prevazute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim. 

b) Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Alte biblioteci*)

Salariul de baza - lei

Gradatia 0

Coeficient

Anul 2022

1

Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist

gradul IA

S

4647

1,86

gradul I

S

4345

1,74

gradul II

S

4173

1,67

debutant

S

3950

1,58

2

Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator

gradul I

SSD

4087

1,63

gradul II

SSD

3950

1,58

gradul III

SSD

3900

1,56

debutant

SSD

3850

1,54

3

Bibliotecar, redactor, tehnoredactor

treapta I

PL

3950

1,58

treapta II

PL

3900

1,56

treapta III

PL

3850

1,54

debutant

PL

3750

1,50

4

Bibliotecar, redactor, tehnoredactor,operator date, controlor date, restaurator, conservator

treapta IA

M

3900

1,56

treapta I

M

3850

1,54

treapta II

M

3750

1,50

debutant

M

3610

1,44

5

Supraveghetor sala

 

2900

1,16

6

Manuitor carte, garderobier

 

2900

1,16

*) Se utilizeaza si in cadrul bibliotecilor universitare, pentru cei care au statut de personal didactic auxiliar. 
NOTA:
Salariile de baza prevazute la lit. b) sunt pentru gradatia 0. Salariile de baza pentru gradatiile 1-5 se determina majorarea salariilor de baza pentru gradatia 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

CAPITOLUL II - Salarii de baza din sistemul bibliotecilor publice din Romania