I. Institutii de spectacole sau concerte nationale ori de importanta nationala, institutii de spectacole la care spectacolele se desfasoara preponderent in limba unei minoritati, din cadrul filarmonicilor, opere, teatre, teatre lirice sau muzicale, centre

II. Alte institutii de spectacole sau concerte
a) Functii de conducere