Nr. crt.

Funcţia

Coeficient

 

Instituţii publice din subordinea Guvernului *)

minim

maxim

1.

Conducătorul instituţiei (preşedinte, director general, şef oficiu, etc.)

6,80

7,40

2.

Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte, director general adjunct, etc.)

6,40

7,00


*) Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Legea 153/2017 - ANEXA nr. IX - FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ