Nr. crt.

Funcţia

Coeficient

 

Guvernul României

 

1.

Prim-ministru

11,50

 

2.

Viceprim-ministru

10,70

 

3.

Ministru

10,50

 

4.

Ministru delegat

10,50

 

5.

Secretar de stat

8,00

 

6.

Subsecretar de stat

7,00

 

Academia Română

 

7.

Preşedinte

10.50

 

8.

Vicepreşedinte

8,00

 

9.

Secretar general

8,00

 

Consiliul Legislativ

 

10.

Preşedinte consiliu

10,50

 

11.

Preşedinte de secţie

8,00

 

Avocatul Poporului

 

12.

Avocatul poporului

10,50

 

13.

Adjunct al Avocatului poporului

8,00

 

Curtea de Conturi

 

14.

Preşedinte

11,00

 

 

15.

Vicepreşedinte

10,70

 

16.

Preşedinte Autoritatea de audit

10,70

 

17.

Vicepreşedinte Autoritatea de audit

10,50

 

18.

Consilier conturi

10,50

 

Secretariatul General al Guvernului

 

19.

Secretar general al Guvernului

10,50

 

20.

Secretar general adjunct al Guvernului

8,00

 

21.

Consilier de stat

8,00

 

22.

Şeful Cancelariei Prim-ministrului

8,00

 

Administraţia Prezidenţială

 

23.

Consilier prezidenţial

10,50

 

24.

Consilier de stat

8,00

 

 

Consiliul Concurenţei

 

 

25.

Preşedinte

10,50

 

26.

Vicepreşedinte

9,50

 

27.

Consilier de concurenţă

8,00

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului

 

28.

Preşedinte

10,50

 

29.

Membri

8,00

 

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 

30.

Preşedinte

10,50

 

31.

Vicepreşedinte

9,50

 

32.

Secretar al Consiliului

9,00

 

33.

Membri

8,00

 

Autoritatea Electorală Permanentă

 

34.

Preşedinte

10,50

 

35.

Vicepreşedinte

8,00

 

Agenţia Naţională de Integritate

 

36.

Preşedinte

9,00

 

37.

Vicepreşedinte

8,00

 

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 

38.

Preşedinte

9,00

 

39.

Membru al plenului

8,00

 

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

 

40.

Director general

9,00

 

Instituţia Prefectului

 

41.

Prefect

9,00

 

42.

Subprefect

7,50

 

La anexa nr. IX, litera B, la titlul "Curtea de Conturi" se introduce steluţa, după cum urmează: "Curtea de Conturi*", unde steluţa are următorul cuprins:

"* Prin excepţie de la prevederile art. 7 lit. d), membrii Curţii de Conturi beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum aprobat de Plenul Curţii de Conturi."

*) La anexa nr. IX, litera B, nr. crt. 14 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

Curtea de Conturi

14

Preşedinte

11,50"

(Modificat prin O.U.G. nr. 91/2017).

*) La anexa nr. IX, litera B, titlul "Curtea de Conturi" şi numărul curent 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Curtea de Conturi*)


 

«14.

Preşedinte

11,50»


*) Prin excepţie de la prevederile art. 7 lit. d), membrii Curţii de Conturi beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum aprobat de Plenul Curţii de Conturi.
(Modificat prin Legea nr. 79/2018).​

Legea 153/2017 - ANEXA nr. IX - FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ