(1) Ocuparea unui post vacant in sistemul bugetar se poate face si prin transfer, daca se realizeaza de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent. 
(2) Transferul poate avea loc dupa cum urmeaza:
a) in interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transfera;
b) la cererea persoanei, in urma aprobarii cererii de transfer de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul si de la care se transfera. 
(3) Prevederile din actele normative specifice domeniului de activitate referitoare la transfer raman in vigoare. 
(4) Ordonatorul de credite, in raport cu cerintele postului, stabileste criterii de selectie proprii de transfer in completarea celor prevazute la alin. (1) si (2), cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. 

CAPITOLUL III Alte dispozitii