(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere se realizeaza prin numirea temporara a unei persoane angajate/numite care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar, pana la ocuparea prin concurs a postului, daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel. 
(2) In perioada in care persoana angajata/numita exercita cu caracter temporar o functie de conducere, aceasta beneficiaza de drepturile salariale aferente functiei de conducere respective. 

CAPITOLUL III Alte dispozitii